top of page
Banner-skola-1.png

Základní škola

1. stupeň

Děti na prvním stupni obvykle charakterizuje jejich zvídavá mysl, schopnost abstrakce a představivosti, morální a sociální orientace a nezdolná energie pro bádání, objevy a zkoumání. Pracují v malých věkově smíšených skupinách na různých projektech, které podněcují jejich představivost, zapojují intelekt a rozvíjejí rozumové schopnosti.

Studium u nás na 1.stupni buduje znalosti prostřednictvím hlubokého studia světa a jeho fungování. Studium je integrováno napříč obory, které obsahují kosmickou výchovu, která zahrnuje geografii, biologii a historii, studium jazyků, matematiku, přírodní vědy, hudbu a další formy uměleckého vyjadřování. Učení v každé oblasti je rozšířeno o zkoumání i za hranicemi třídy, aby děti získaly reálné znalosti z komunitních zdrojů, jako jsou knihovna, planetárium, botanická zahrada, vědecké centrum, továrna, nemocnice atd. Tento přístup posiluje pocit sounáležitosti s lidstvem a podporuje přirozenou touhu dětí přispívat světu.

 

Prostředí základní školy je určeno pro děti ve věku od 6 do 12 let. Někdy jsou děti rozděleny do dvou skupin od 6 do 9 let a od 9 do 12 let a někdy se všech šest ročníků stýká v jednom prostředí.

Jak to u nás vypadá?

PXL_20240422_062531894.jpg
PXL_20240422_071201458.PORTRAIT.jpg
PXL_20240411_092706285.jpg
IMG_3317-1.jpg
PXL_20240419_085149686.jpg

Co dalšího u nás děti zažijí? 

Sporty, vaření, výlety, exkurze, divadlo, hudba, kroužky, pěstování, akce

Kdo s dětmi pracuje?

KLARKA.png

Mgr. Klára Elšíková

hlavní pedagožka třídy 1-3

Monika.png

Mgr. Monika Blechová

hlavní pedagožka třídy 4-5

Thomas.png

MSc. Thomas Alzo

anglicky mluvící pedagog, TV

Ada.png

Mgr. Ada Ioana Barbu

anglicky mluvící pedagožka

Nosheen.png

PhD. Nosheen Qadeer

anglicky mluvící pedagožka

Veronika.png

Bc. Veronika Zapletalová

pedagožka IT

Kamila.png

Ing. Kamila Kučerová

pedagožka

Jana.png

Jana Krupová

pedagožka anglického jazyka

AMI Montessori

Školní vzdělávací program "Dáváme dětem křídla, aby mohly letět vlastní cestou" naší školy plně splňuje výstupy z RVP ZV a vychází z kurikula Montessori pedagogiky. Řídíme se mezinárodními standardy AMI Montessori (Association Montessori Internationale). 

AMILogo.png
bottom of page