top of page
Banner-skola-2.png

Základní škola

2. stupeň

Adolescentní věk je kritickým obdobím vývoje člověka. Pro děti ve věku 12 až 18 let Maria Montessori zamýšlela speciální prostředí - model školy zkušeností se základy společenského života,  kde se práce snoubí s akademický studiem. Nazvala toto prostředí Centrum studia a práce. 

Dospívající procházejí během těchto let velmi náročnými a citlivými obdobími.  Na konci tohoto vývojového období se nacházejí ve zvláštní životní etapě, na prahu dospělosti, proto by prostředí mělo odrážet všechny aspekty života dospělých a poskytovat příležitosti nejen k realizaci akademických zájmů, ale také k účasti na skutečné praktické práci dospělých v sociálním prostředí co nejbližším reálné společnosti. Prostřednictvím zkušeností s každodenním životem a jeho povinnostmi si dospívající procvičí, co je třeba k tomu, aby se stali přínosnými členy širší společnosti. 

Součástí této zkušenosti je i zasvěcení do ekonomiky a pochopení jejího významu pro každodenní život. Dalším důležitým aspektem životního prostředí adolescentů je to, že by dospívající měli být v úzkém kontaktu s přírodou, jednak pro mentální i fyzický odpočinek rychle se vyvíjejících mladých těl a také aby si vštípili uznání a pochopení odpovědnosti za planetu, na níž žijeme a jejíž jsme součástí. 

Škola pro dospívající je určena mladým lidem ve věku od 12 do 18 let. Někdy jsou mladí lidé rozděleni do dvou skupin od 12 do 15 let a od 15 do 18 let a někdy se všech šest ročníků stýká v jednom prostředí, v závislosti na velikosti školy.
Vzdělávání v naší škole zatím končí v 9. ročníku.

Jak to u nás vypadá?

IMG_3348.jpg
IMG_2877.jpg
IMG_3375_edited.jpg
IMG_2553.jpg
IMG_1791.jpg

Jaké prostředí využíváme?

Studovna

Slouží akademickému studiu a teoretickým lekcím. 

Stánek

Děti si vyzkoušejí různé pracovní role, týmovou práci, zodpovědnost, vymýšlení

a vytváření produktů, vedení účetnictví nebo komunikaci se zákazníky.

Lesní škola Hradisko

Je součástí prostředí pro terénní výuku, práci adolescentů a pro badatelsky orientované projekty.

Na Hradisku je mnoho příležitostí pro skutečnou práci adolescentů. Pracují se dřevem, na farmě,

chovají slepice, pěstují rostliny na záhonech. Učí se chovat včely.

Co dalšího u nás děti zažijí? 

Sporty, výpravy za poznáním, exkurze, ateliér, organizování komunitních akcí, divadlo, hudba, workshopy

Kdo s dětmi pracuje?

Petra.png

Mgr. Renáta Špalková

vedoucí týmu 2. stupně,

pedagožka, matematiky, fyziky,

geografie

Zuzka.png

Mgr. Zuzana Strachoňová

pedagožka pracovních projektů,

mravní výchovy

Ada.png

Mgr. Ada Ioana Barbu

anglicky mluvící pedagožka,

pedagožka španělského jazyka

Kvetoslav.png

Ing. Květoslav Hönig

pedagog českého jazyka, historie,

biologie, chemie

Veronika.png

Bc. Veronika Zapletalová

pedagožka IT

Jana.png

Jana Krupová

pedagožka anglického jazyka

Thomas.png

MSc. Thomas Alzo

anglicky mluvící pedagog,

pedagog TV

Monika.png

Mgr. Monika Blechová

pedagožka francouzského jazyka,

pedagožka TV

AMI Montessori

Školní vzdělávací program "Dáváme dětem křídla, aby mohly letět vlastní cestou" naší školy plně splňuje výstupy z RVP ZV a vychází z kurikula Montessori pedagogiky. Řídíme se mezinárodními standardy AMI Montessori (Association Montessori Internationale). 

AMILogo.png
bottom of page