top of page
Banner-o-nas.png

Mateřská škola

V naší Montessori školce se pěstuje zvídavost, oslavuje se nezávislost a ctí se jedinečná cesta každého dítěte za poznáním. Věříme v položení základů pro celoživotní lásku k učení od nejútlejšího věku.

 

Prostředí pro děti ve věku od 3 do 6 let Maria Montessori nazvala Casa dei Bambini (Dům dětí). Tříleté děti, které si již vytvořily základy své osobnosti, přicházejí do tohoto připraveného prostředí, aby rozvinuly a zdokonalily své schopnosti. 

 

Děti se učí prostřednictvím reálných aktivit, které podporují nezávislost a samostatnost. Učí se pomocí zapojení co nejvíce smyslů a manipulace s předměty a pomůckami, které jsou navrženy tak, aby poskytly konkrétní smyslové zážitky. To vše vede ke zdokonalení jejich pohybů, smyslových vjemů, rozvoji jazyka a rozvoji jejich intelektu. Všichni členové této věkově smíšené komunity vzkvétají díky možnostem následovat své vlastní zájmy, svobodně si volit vlastní aktivity, rozvíjet svou schopnost soustředění a angažovat se svým vlastním tempem ve svých rozvíjejících se rozumových schopnostech, představivosti a sociálních vztahů. 

 

Pomůcky a aktivity jsou navrženy tak, aby podporovaly samostatné objevování a učení a jsou tedy ideálním prostředkem pro tuto vývojovou fázi. Prostředí nabízí aktivity praktického života, které rozvíjejí jak nezávislost, tak sociální dovednosti; smyslové aktivity, které zdokonalují smyslové vnímání; aktivity pro rozvoj mluveného jazyka, psaní a čtení; a matematické aktivity, které rozvíjejí základní matematické koncepty a také aktivity, které obsahují porozumění chápání geografie, historie, biologie, vědy, hudby a umění. Školení dospělí provází děti na této cestě, pomáhají jim stát se dobře adaptovanými jedinci, připravenými zaujmout pozitivní, pro-sociální místo ve svém světě.

Jak to u nás vypadá

zl-11.jpeg
zl-10.jpeg
zl-9.jpeg
IMG_3710.jpeg
Hradisko.jpeg

Co dalšího u nás děti zažijí?

Angličtina, tělocvik, venkovní aktivity, divadlo, hudba, kroužky

Kdo s dětmi pracuje?

Eva.png

Mgr. Eva Pekárková

hlavní pedagožka třídy Žluťásek

Boba.png

Bohumila Čubová

pedagožka třídy Modrásek a AJ

Vendula.png

Dis. Vendula Hrouzková

odpolední pedagožka MŠ

Jana-C.png

Mgr. Jana Mikuláštíková

pedagožka třídy Žluťásek

Jana.png

Jana Krupová

pedagožka anglického jazyka

Lucie.png

Lucie Křiváková

hlavní pedagožka třídy Modrásek

Karolina.png

Mgr. Karolína Šteklová

odpolední pedagožka MŠ

AMI Montessori

Školní vzdělávací program "Dáváme dětem křídla, aby mohly letět vlastní cestou" naší školy plně splňuje výstupy z RVP ZV a vychází z kurikula Montessori pedagogiky. Řídíme se mezinárodními standardy AMI Montessori (Association Montessori Internationale). 

AMILogo.png
bottom of page