top of page
Banner-o-nas-1.png

MISE A VIZE

Naše mise je pomáhat optimálnímu vývoji dětí,
aby uměly tvořit šťastný svět.

Posláním naší školy je vytvářet prostředí, kde se dětem poskytuje podpora a inspirace pro jejich celkový a harmonický vývoj. S důrazem na individuální potřeby a zájmy každého dítěte se zaměřujeme na podporu jeho fyzického, intelektuálního, emocionálního a sociálního růstu prostřednictvím metody, která respektuje vývojové potřeby dětí, jejich samostatnost, zvědavost a touhu po učení a klade si za cíl připravit děti na úspěšné zapojení do společnosti a na jejich celoživotní učení a rozvoj.

Naší vizí je aktivní škola, kde se děti učí žít, myslet,
tvořit a pracovat s láskou a rozumem.

Dáváme dětem křídla, aby mohly letět vlastní cestou...

AMI Montessori

Školní vzdělávací program "Dáváme dětem křídla, aby mohly letět vlastní cestou" naší školy plně splňuje výstupy z RVP ZV a vychází z kurikula Montessori pedagogiky. Řídíme se mezinárodními standardy AMI Montessori (Association Montessori Internationale). 

AMILogo.png
bottom of page